Kontaktné informácie

Mgr. Mária Saluga
Hlavná 524/305
 067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovensko

Fakturačné údaje
Obchodné meno: Mgr. Mária Saluga
Sídlo spoločnosti: Hlavná 524/305, 067 82 Dlhé nad Cirochou

IČO: 47 989 831
DIČ: 1080392137
Nie sme platcami DPH

Obvodný úrad v Humennom
Číslo živnostenského registra: 720-20595

Bankové spojenie
Peňažný ústav: VUB banka
Číslo účtu: 2388329951 / 0200
IBAN: SK28 0200 0000 0023 8832 9951
BIC/SWIFT: SUBASKBX

Kontakty
Tel.: +421 918 547 521
E-mail: salugamiroslav@gmail.com

Zodpovedný vedúci: Mgr. Mária Saluga